DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Wat doen Managed Futures managers?

Hedge funds gespecialiseerd in de strategie ‘managed futures’, ook wel ‘commodity trading advisors’ (CTA’s) genoemd, spelen met behulp van termijncontracten – zogenaamde ‘futures’ – in op trends in financiële markten wereldwijd. Daartoe worden futures ingenomen op onder meer aandelen, vastrentende waarden en valuta’s, maar ook op zogenaamde ‘commodities’ zoals graan, goud, olie en gas. Binnen de strategie wordt onderscheid gemaakt tussen opportunistische en kwantitatieve, modelmatige strategieën. Kenmerkend voor een opportunistische benadering zijn een fundamentele analyse en een lange beleggingshorizon. Bij een kwantitatieve benadering daarentegen wordt gebruik gemaakt van geavanceerde statistische computermodellen en is de positieduur kort.

Managed futures managers kennen twee grote voordelen. Ten eerste beschikken zij over de flexibiliteit om met futures zowel in te spelen op stijgende als dalende beurskoersen. Zodoende kan onder alle marktomstandigheden winst worden behaald. Daarbij geldt dat hoe groter de onrust op financiële markten, hoe meer duidelijke en potentieel winstgevende (korte termijn) trends waarneembaar zijn. Ten tweede vertoont de strategie een zeer lage, vaak zelfs negatieve (!) samenhang met andere beleggingscategorieën. Hierdoor kan het risico van een gemiddelde beleggingsportfolio sterk worden teruggebracht door toevoeging van een component managed futures. Vanwege deze combinatie van een hoog rendement met een sterke reductie van portefeuillerisico wordt de managed futures strategie in de academische wereld ook wel ‘A Match Made in Heaven’ genoemd (Managed Futures and Hedge Funds: A Match Made in Heaven’, Harry M. Kat, City University London, 2002).