Vraag participant:

Wat zijn de mogelijke gevolgen voor mijn belegging in Trade Finance Handelsfonds in geval de VS wederom, net als zo’n tien jaar geleden als gevolg van de kredietcrisis, in een recessie belandt?

Antwoord De Veste:

Vooropgesteld: De Veste beschikt niet over een glazen bol. De exacte effecten van een extreme recessie op de financieringen van Capstone zijn moeilijk te voorspellen.

Wel kunnen we natuurlijk terugkijken naar het verleden. Capstone ging in 2009 met haar strategie van start juist in het hart van de financiële crisis. Nieuwe kansen hielden onder meer verband met de invoering van de Dodd Frank wetgeving in 2010, die Amerikaanse banken verplichtte tot verhoging van reserves. Daarbij gold: hoe hoger het risico van de uitstaande leningen hoe hoger de vereiste reserves. Banken leenden vervolgens slechts beperkt uit aan bedrijven die geen voorspelbare cash flow hebben. Dergelijke ondernemingen konden voor kapitaal echter wél aankloppen bij een onderneming als Capstone, zij het tegen zeer strikte voorwaarden.

Kansen of niet: Capstone zegt te allen tijde vast te houden aan haar voorwaarden. Dit betekent dat zij veel financieringsaanvragen op voorhand afwijst. Capstone heeft als stelregel dat de hoogte van haar beschikbare financiële middelen niet de voorwaarden van financiering mag beïnvloeden. Tot de voorwaarden behoren niet alleen voldoende onderpand maar bijvoorbeeld ook persoonlijke garanties van de eigenaren van een onderneming en een hoge rentevergoeding.

Indien de VS terugvalt in een recessie is het aannemelijk dat de Federal Reserve – het Amerikaanse stelsel van centrale banken – besluit de rente wederom te verlagen. Hierdoor kunnen bedrijven tegen lagere kosten geld lenen wat een positieve impuls geeft aan de economie.

Een verlaging van de marktrente betekent echter niet dat Capstone een lagere rente aan haar specifieke klanten in rekening hoeft te brengen. Capstone verschaft leningen op basis van de financiële huishouding van de partijen aan wie de goederen of diensten verkocht worden. Capstone neemt het kredietrisico van deze afnemers op zich en eist in ruil daarvoor een hoge rentevergoeding.

De verwachting van De Veste is dat een recessie in de VS de rendementskansen van Trade Finance Handelsfonds niet of zeer beperkt in negatieve zin zal beïnvloeden. Trade Finance Handelsfonds belegt niet in beursgenoteerde effecten, die doorgaans sterk in waarde dalen ten tijde van economisch slecht weer, maar in beursonafhankelijke leningen.