Vraag Participant ​​​​ 

Trade Finance Handelsfonds kent een ‘lock-up’ periode van één jaar en een opzegtermijn van 95 dagen. Wat wordt hiermee precies bedoeld?​​ 

Antwoord De Veste

Een ‘lock up’ betekent dat u gedurende het eerste jaar niet​​ kunt uittreden.​​ 

Stel dat u deelneemt per 1 augustus 2019. Dan kunt u pas uittreden per 1 augustus 2020. Voorwaarde daarbij is dan wel dat u uiterlijk 25 april 2020 uw wens tot uittreding kenbaar maakt door middel van het toesturen van een mutatieformulier.

Deze condities zijn inherent aan de beleggingsstrategie van Capstone waarbij langlopende financieringen worden aangegaan. ​​