Vraag Participant:​​ ​​ 

Ik heb een lijfrente polis (bij De Veste) en heb nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Wanneer mag / moet ik de polis laten uitkeren?​​ 

Antwoord De Veste:

De polis mag u laten uitkeren in het kalenderjaar waarin u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De polis moet uitkeren in het 5e kalenderjaar na het kalenderjaar, waarin u ​​ de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De minimale looptijd van die uitkering dient 5 jaar te zijn. De Veste faciliteert de uitkeringsfase tot maximaal 20 jaar. ​​ ​​ 

Noot: Bent u ouder dan 70 en heeft u een oud regime polis? Deze mag u overzetten naar het product van De Veste. Ondanks het feit dat er dan later gestart wordt met de uitkeringen dan AOW-gerechtigde leeftijd plus 5 jaar, keurt de Belastingdienst dit goed, mits u meteen een direct ingaande lijfrente aankoopt.​​ ​​