Vraag participant:

Ik wil mijn opgebouwde lijfrentekapitaal nog niet uit laten keren omdat ik de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heb bereikt. Is dat mogelijk?

Antwoord De Veste:

Als u lijfrentekapitaal heeft en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, is het verstandig om de uitkeringsfase uit te stellen. Als u dat niet doet, valt de uitkering hoogst waarschijnlijk in een hoge belastingschijf. Bovendien dient u rekening te houden met 20% revisierente, een soort ‘boete’.

U moet echter wel iets doen met het vrijgekomen kapitaal. Daarbij kunt u kiezen voor banksparen. Dit is een veilige constructie, maar kent een erg laag rendement. U kunt het bedrag ook bij De Veste onderbrengen in bijvoorbeeld de Klasse B participaties van het Trade Finance Handelsfonds. In de opbouwfase bieden wij u een verwacht rendement van netto 6% per jaar. Als u het moment bereikt dat u het kapitaal uit wenst te laten keren dan zetten wij de Klasse B participaties (voor opbouw van lijfrentekapitaal) om in Klasse C participaties (voor uitkering van lijfrentekapitaal). Gedurende het uitkeringstraject bieden wij u eveneens een verwacht netto rendement van 6% per jaar.

.