Vraag participant:

De koers van Trade Finance HF staat sinds de introductie standaard op EUR 100. Ook wanneer het fonds een rendement noteert. Wat is hiervan de reden? En betekent dit dat het fonds geen risico kent?

Antwoord De Veste:

Participanten in het Trade Finance Handelsfonds hebben de keuze uit herbeleggen dan wel uitkeren van behaalde rendementen. Om te voorkomen dat er allerlei verschillende participatiewaarden ontstaan, namelijk waarden met en zonder herbeleggen, is gekozen voor een vast basiswaarde van EUR 100 en worden bij herbelegging nieuwe participaties uitgegeven tegen diezelfde basiswaarde. Dit voorkomt onduidelijkheid en onnodige administratieve rompslomp. Een participant die kiest voor herbelegging zal dus niet de waarde van zijn participatie zien stijgen, maar het aantal participaties dat hij in bezit heeft.

Op het tweede deel van uw vraag is het antwoord: Trade Finance Handelsfonds is een beleggingsfonds. Het feit dat het fonds gedurende haar gehele looptijd tot nu toe een strak netto jaarrendement heeft weten te realiseren, betekent natuurlijk niet dat u geen enkel risico loopt. Het is namelijk geen garantieproduct.

.