Vraag participant:

Ik ben geïnvesteerd in Klasse B – Opbouw Lijfrentekapitaal van Trade Finance Handelsfonds. Hoe zit het met de uitbetaling mocht ik onverhoopt voor de uitkeringsfase komen te overlijden?

Antwoord De Veste:

Als u komt te overlijden dan worden uw participaties, na overlegging van een akte van erfrecht, op naam gesteld van de nabestaande(n). Deze hebben vervolgens de tijd tot het einde van het kalenderjaar van overlijden plus 2 jaar om te bepalen op welke manier zij het kapitaal willen laten uitkeren: afkopen of een nabestaandenlijfrente aankopen, waarna de uitkeringen op de erfgenaam (erfgenamen) overgaan. Deze uitkeringen worden vervolgens belast tegen de tarieven die voor nabestaanden gelden.

Indien er een nabestaandenlijfrente wordt afgesloten zal deze per kwartaal worden uitgekeerd.