Vraag participant:

In hoeverre brengt het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk (‘Brexit’) risico’s met zich mee voor Trade Finance Handelsfonds?

Antwoord De Veste:

Momenteel wordt gemiddeld zo’n 90% van het euro vermogen van Trade Finance Handelsfonds omgezet in Amerikaanse dollars ten behoeve van de kredietverstrekking aan Capstone Capital Group en Capstone Credit. Er is derhalve geen directe exposure naar Britse ponden. De volatiliteit van de Britse pond ten opzichte van andere valuta kan daarom Trade Finance Handelsfonds niet direct beïnvloeden. Ook hebben Capstone Capital Group en Capstone Credit geen noemenswaardige exposure naar de Britse pond.

Wel is het zo dat door de Brexit verhoogde volatiliteit kan ontstaan tussen de euro en de Amerikaanse dollar. Alhoewel daar natuurlijk geen garanties over kunnen worden afgegeven verwacht De Veste dat de liquide middelen binnen Trade Finance Handelsfonds voldoende zijn om weerstand te bieden tegen een tijdelijke verhoogde volatiliteit.