Vraag participant:

De rendementen van Trade Finance Handelsfonds laten per maand een lichte schommeling zien. Kunt u mij aangeven waar deze verschillen vandaan komen?

Antwoord De Veste:

De verschillen in rendement per maand zijn voornamelijk toe te schrijven aan verschillen in marktkosten van het afdekken van valutarisico. In december waren deze traditioneel hoog, vandaar het rendement van 0,46% in deze maand. In januari lagen de kosten gelukkig weer lager waardoor weer het streefrendement van 0,50% werd behaald.