Vraag participant: Door het conflict tussen de VS en Iran zijn de spanningen in het Midden-Oosten sterk toegenomen. Kan dit op enige wijze van invloed zijn op Capstone en Trade Finance Handelsfonds?

Antwoord De Veste: Capstone heeft geen financieringen uitstaan bij bedrijven die actief zijn in het Midden-Oosten. Ook beleggen Trade Finance Handelsfonds en Capstone zoals u weet niet in beursgenoteerde effecten: koersdalingen op aandelen- obligatie- en grondstofmarkten als gevolg van het conflict tussen de VS en Iran zijn daarom geen bedreiging voor het fonds.

Verder wordt het dollarrisico afgedekt binnen Trade Finance Handelsfonds. Een sterke daling/stijging van de waarde van de dollar kan het fonds dus niet in negatieve/positieve zin beïnvloeden.

Wel kan een escalatie de wereldeconomie bedreigen, wat uiteindelijk effect kan hebben op het rentebeleid van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. Het renteverschil tussen de VS en Europa is bepalend voor de kosten die Trade Finance Handelsfonds moet maken voor het afdekken van het dollarrisico. Sinds de aanval van de VS op 3 januari is er hierin echter geen duidelijke verschuiving zichtbaar. De markt rekent momenteel nog immer zo’n 2,2% op jaarbasis, even hoog als op donderdag 2 januari (de dag voor de aanval van de VS op generaal Soleimani).