Vraag participant: Ik heb ervoor gekozen het kwartaalrendement van mijn belegging in Trade Finance Handelsfonds te laten herbeleggen. Maar waarom kan de herbelegging eigenlijk pas één maand na afloop van het kalenderkwartaal plaatsvinden?

Antwoord De Veste: Trade Finance Handelsfonds krijgt rendementen van Capstone altijd pas na afloop van een kalendermaand uitbetaald (doorgaans binnen enkele werkdagen). Deze gelden kunnen, net als wanneer u zelf een extra inleg wil doen, daarom pas per de eerste van de volgende kalendermaand worden belegd. Uiteraard kunt u zelf kiezen of u uw rendement wilt laten uitbetalen of herbeleggen.