Vraag participant: Ik heb lijfrente kapitaal ondergebracht bij een financieel dienstverlener. Aan welke voorwaarden moet mijn polis voldoen om deze over te kunnen zetten naar De Veste?

Antwoord De Veste: In principe kan elke lijfrentepolis worden overgezet. Let op: in het geval u een ‘oud regime’ polis heeft en u deze laat overzetten naar De Veste, dan vervalt de ‘oud regime’ status en wordt het een ‘nieuw regime’ polis.

De Belastingdienst hanteert de term ‘oud regime’:

– als u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten vóór 1 januari 1992, of
– als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000 (een polis die voor 1-1-1992 is afgesloten).