Vraag Participant ​​ 

Op welke wijze komt de participatiewaarde van Trade Finance Handelsfonds tot stand? En welke onafhankelijke partij ziet erop toe dat dit proces objectief en transparant plaatsvindt?​​ 

Antwoord De Veste

De​​ participatiewaarde is vanaf de start van het fonds gesteld op €100. Zolang er geen negatief rendement wordt gerealiseerd blijft deze waarde ongewijzigd. Nu inmiddels 7 ½ jaar. Wat fluctueert is het maandelijkse rendement. Positieve rendementen worden eens​​ per kwartaal omgezet in de uitgifte van nieuwe participaties die ten goede komen aan de zittende participanten.

Het proces van de berekening van het maandelijkse rendement is uitbesteed aan IQ-EQ Fundservices (voorheen SGG Fund Services) in Amsterdam. Deze partij rapporteert dit rendement aan De Veste.

Daarnaast toetst IQ-EQ Depositary de juistheid van de berekeningen.

Tenslotte: bij het opstellen van de jaarrekening van het fonds vindt nogmaals controle plaats door een externe accountant.​​