Vraag participant:

De laatste tijd wordt er nogal veel gesproken over een eventuele keldering van de waarde van de USD vanwege de enorme schuld die de VS inmiddels heeft opgebouwd. Onder bewind van Donald Trump is dit drastisch verder gestegen. De FED heeft inmiddels de rente verhoogd en men spreekt van het begin van de volgende recessie.

Wat zijn de gevolgen voor het Trade Finance Handelsfonds en voor de waarde van mijn opgebouwde portfolio indien de USD drastisch zijn waarde verliest?

Ik weet dat het koersrisico tot een bepaalde mate wordt afgedekt maar in dit geval gaat het over een scenario waarbij deze waardedaling echt substantieel is.

Zijn er eventuele acties mogelijk vanuit De Veste om dit risico te mitigeren bij optreden?

Antwoord De Veste:

Wanneer iemand gaat deelnemen in het Trade Finance Handelsfonds stuurt hij zijn deelnameformulier naar De Veste en na acceptatie maakt hij zijn inleg in euro’s over naar de bankrekening van het fonds. 90% van dit ontvangen euro bedrag wordt omgewisseld in US dollars. Deze aangekochte dollars worden naar Capstone overgemaakt en Capstone verschaft hiermee financieringen aan haar cliënten.

Vanaf het moment dat de dollars worden aangekocht is er een risico dat deze t.o.v. de euro daalt. Dat is niet wenselijk, want als dat gebeurt dan krijgt u later minder euro’s voor deze dollars. Om dat te voorkomen moeten we de aangekochte dollars dus afdekken.

Stel dat er USD 1.000.000,- naar Capstone is overgeboekt. Deze positie kunnen we afdekken door er een verkooppositie van USD 1.000.000 tegenover te zetten. Maar omdat we geen dollars meer hebben (die zijn naar Capstone overgemaakt) lenen we dit bedrag bij een bancaire instelling. Vervolgens verkopen we deze geleende dollars weer in de markt (op termijn).

Na de lening ziet de dollarpositie er dan als volgt uit: (bezit bij Capstone) +/+ USD 1.000.000 en (schuld bij de bank) -/- USD 1.000.000.

Wat gebeurt er nu als de dollar, zoals u vreest, zeer sterk keldert?

Stel de euro/dollarkoers staat bij aanvang op 1,20.

Als de dollar 15 cent goedkoper wordt, dan zijn de dollars bij Capstone ook 15 cent minder waard geworden. Dat is 15 cent per dollar verlies.

Bij Capstone was de USD 1.000.000 eerst EUR 833.333 waard (1.000.000/1.20) en na de daling nog maar EUR 740.741 (1.000.000 /1.35). Een verlies van EUR 92.592.

Maar dat betekent tegelijkertijd dat de geleende dollars ook 15 cent minder waard zijn geworden.

De bij de bank geleende USD 1.000.000,- is nu ook nog maar EUR 740.741 waard. Dat is een winst van EUR 92.592.

Mocht de dollar scherp in waarde dalen dan zal het Trade Finance Handelsfonds daar dus géén nadeel van ondervinden omdat het dollarbedrag is afgedekt. Wat aan de ene kant als winst wordt gemaakt, wordt aan de andere kant verloren. Maar zo blijft de totale waarde wel gelijk.

Wij begrijpen dat de bovenstaande uitleg voor beleggers die niet thuis zijn in de wereld van het afdekken van valuta niet gemakkelijk is. Toch wil De Veste u niet onthouden van deze uitleg, temeer daar de gehanteerde techniek cruciaal is voor de stabiliteit van uw belegging.