DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Wat doet De Veste?

De Veste beheert beleggingsfondsen. Dit zijn Nederlandse fondsen. Deze Nederlandse fondsen kunnen op hun beurt wereldwijd beleggen in atypische beleggingsfondsen.

Waarom zou ik via De Veste investeren, als ik zelf ook in die fondsen kan investeren?

Naast het initiële en doorlopende onderzoek dat De Veste doet naar deze fondsen, zorgt De Veste voor een significant lagere instapdrempel. De achterliggende fondsen kennen een hoge minimum deelname van vaak € 1 miljoen. Bij De Veste krijgt u toegang tot deze fondsen vanaf € 10.000,-.

Hoe weet ik of mijn inleg veilig is?

Er zijn verschillende risico’s te identificeren ten aanzien van uw inleg. Een van de meest bekende is uiteraard het beleggingsrisico. Het is aan u om te bepalen of u bereid bent of u dit risico wenst te dragen.

Een ander risico ten aanzien van uw inleg is het operationele risico. Loopt de beheerder niet weg met uw geld? Bij De Veste is dat in ieder geval niet het geval. Er is namelijk sprake van een gescheiden beheer- en bewaarfunctie. De Veste vervult de rol van beheerder van de fondsen. Als directie van de bewaarder is een onafhankelijke, gereguleerde partij aangesteld, namelijk IQ-EQ. IQ-EQ is als bewaarder verantwoordelijk voor het beheer van de geldstromen. De Veste heeft geen mogelijkheid om gelden over te boeken en kan derhalve nooit aan uw geld komen. Dit biedt in ieder geval een veilige structuur waarbinnen belegd kan worden.

Ik wil beleggen bij De Veste. Welke stappen moet ik ondernemen?

Indien u vastgesteld heeft dat het fonds bij uw persoonlijke situatie past, kunt u besluiten om deel te nemen. Een deelname is altijd tweeledig. Enerzijds vult u een deelnameformulier in en stuurt u deze op naar De Veste. Daarnaast maakt u uw inleg over naar de rekening van het fonds. Onze back-office houdt u vervolgens op de hoogte van de verwerking van de investering.