Rendement Oktober
Trade Finance Handelsfonds noteerde een resultaat van +0,52%. Het jaarresultaat tot en met oktober komt daarmee uit op +5,04%.

Lage inflatie en opnieuw renteverlaging VS
Op 30 oktober verlaagde de Federal Reserve voor de derde keer dit jaar de rente met 0,25%. De rente in de VS staat inmiddels op een niveau van 1,75%. Met de renteverlaging hoopt de centrale bank de economie aan te jagen en de inflatie aan te wakkeren. De inflatie in oktober was 1,7% op jaarbasis terwijl de inflatiedoelstelling van de Fed 2% bedraagt.

De renteverlaging heeft een gunstig effect op Trade Finance Handelsfonds, aangezien hiermee de kosten voor het afdekken van het dollarrisico lager zijn komen te liggen. Deze kosten hangen namelijk samen met het verschil in rente tussen de VS en Europa. De rente in Europa bleef nog immer onveranderd op een niveau van 0%.

Nieuwe contractpartijen
Specialist Capstone voegde in oktober drie nieuwe contractpartijen – allen handelsfinanciering (variërend van USD 1.403.092 tot USD 12.160.941) – aan haar portefeuille toe. Eind oktober had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 65 contractpartijen.

De vijf grootste contractpartijen in de portefeuille van Capstone vertegenwoordigden eind oktober een bedrag van US$145,8 mln, ofwel zo’n 67% van de Capstone portefeuille.