Rendement november: +0,49%

Trade Finance Handelsfonds realiseerde in november een rendement van +0,49%, iets lager dan het verwachte streefrendement van +0,50%. De hogere kosten van afdekken van de dollar drukten het resultaat. Tot en met november staat Trade Finance Handelsfonds nu op een resultaat van +5,64%. Hoewel de kosten van afdekken van het dollarrisico in december traditioneel hoog zijn, verwacht De Veste dat over heel 2018 het streefrendement van 6% zal worden behaald.

Verdere toename fondsvermogen Trade Finance Handelsfonds

Het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds steeg per 1 december met ruim € 1,2 mln naar een niveau van €32,4 mln. Op 31 december 2017 bedroeg het fondsvermogen nog €24,3 mln.

Toename strategie vermogen Capstone

Naast de stijging van het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds nam ook het strategievermogen van Capstone verder toe: per einde november beschikte Capstone over US$212 mln aan strategievermogen. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de strategie in 2009. In maart 2017 werd nog de grens van US$100 mln. doorbroken.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in november acht nieuwe contractpartijen –¬ twee handelsfinancieringen en zes factoring financieringen – aan haar portefeuille toe. De nieuw verstrekte financieringen variëren in omvang. De kleinste lening die werd verschaft bedroeg USD 27.600 en de grootste USD 515.090. Eind november had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 76 contractpartijen.