Rendement mei: +0,52%

Trade Finance Handelsfonds noteerde in mei een rendement van +0,52%. Het rendement werd in positieve zin beinvloed doordat per begin mei, zoals aangekondigd, een groter deel van het fondsvermogen bij Capstone werd belegd. Begin mei werd 92% belegd tegenover 91% begin april. Deze wijziging werd doorgevoerd om de hoge kosten van het afdekken van het dollarrisico beter te kunnen compenseren.

Verdeling Handelsfinanciering, Factoring en Cash

Per einde mei bestond ca. tweederde van de Capstone portefeuille uit handelsfinanciering. Eenderde van de portefeuille had betrekking op factoring financieringen en slechts een klein deel werd in cash aangehouden.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in mei vier nieuwe contractpartijen –¬ één handelsfinanciering (ter grootte van USD 1.279.919) en drie factoring financieringen (variërend tussen USD5.000 en USD 90.918) – aan haar portefeuille toe. Eind mei had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 69 contractpartijen.