Rendement juni: +0,48%​​ 

Trade Finance Handelsfonds​​ noteerde een resultaat van +0,48%. Het rendement werd wederom gedrukt door de nog immer hoge kosten van het afdekken van het​​ dollarrisico. Daarnaast kon in juni over slechts 30 kalenderdagen opbrengsten genoten worden uit de kredietlijn met Capstone (voorgaande maand mei (+0,52%) telde 31 kalenderdagen). Verder vielen kosten van de jaarlijkse accountantscontrole iets hoger uit dan begroot.​​ 

Rente VS omlaag?​​ 

Zoals uit eerdere nieuwsbrieven naar voren is gekomen, hangen de marktkosten van het afdekken van het dollarrisico binnen Trade Finance Handelsfonds af van het verschil in rente tussen de VS en Europa. Dit verschil is de laatste jaren helaas toegenomen door opeenvolgende renteverhogingen van de Federal Reserve (vanaf december 2015 werd de rente stapsgewijs verhoogd). De Europese Centrale Bank hanteert al vanaf maart 2016 een nul-tarief.​​ 

Voor Trade Finance Handelsfonds zou​​ het dus gunstig kunnen zijn wanneer de rente in de VS wordt verlaagd. Op haar laatste vergadering in Washington op woensdag 19 juni besloot de Fed de rente echter nog ongemoeid op een niveau van 2,5% te laten. Wel werd er op gezinspeeld dat de rente in 2020 omlaag gaat.​​ 

Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell staat de Amerikaanse economie er redelijk goed voor. Desondanks heeft hij voldoende redenen om een renteverlaging serieus te overwegen. Zo komt de inflatie slechts langzaam in de buurt van het doelniveau van 2 procent (voor het lopende jaar wordt een inflatie verwacht van 1,5 procent tot 1,8 procent). Verder eist de handelsoorlog met China zijn tol op de Amerikaanse industrie-, landbouw- en exportsector en nam de Amerikaanse banengroei in mei sterk af.​​ En een oplossing voor het conflict met China wordt op korte termijn niet verwacht.​​ 

En wat vindt Donald Trump?​​ 

Powell, vorig jaar door Trump aangewezen als opvolger van Janet Yellen, heeft heel wat commentaar van de Amerikaanse president te verduren. Trump vindt namelijk al enige tijd dat de Fed de rente moet verlagen om de economie aan te jagen. Daarbij liet hij recent doorschemeren dat hij bevoegd is om Powell te vervangen. Maar of hij daadwerkelijk, net als de Turkse regering/Erdogan, de president van​​ de centrale bank de laan uitstuurt, is zeer de vraag: het zou het vertrouwen van buitenlandse investeerders ernstig kunnen beschamen.​​ 

Eind juli eerstvolgend rentebesluit Federal Reserve

De officiële lijn van de Fed nu is dat de rente in 2019 op het​​ huidige niveau wordt gehandhaafd. Echter, uit koersen op termijnmarkten is af te leiden dat beleggers de kans groot achten dat nog dit kalenderjaar – voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 – over wordt gegaan tot een verlaging. Het is dus goed​​ mogelijk dat daardoor de kosten voor het afdekken van het dollarrisico binnen afzienbare tijd lager komen te liggen (uiteraard kan daar geen enkele garantie op​​ worden​​ afgegeven). Dat zou goed nieuws zijn voor beleggers in Trade Finance Handelsfonds. Eind​​ deze maand, wanneer de Fed opnieuw een rentebesluit neemt, ontstaat er mogelijk al meer duidelijkheid.​​ 

Nieuwe contractpartijen​​ 

Specialist Capstone voegde in juni zes nieuwe contractpartijen –­​​ allen handelsfinanciering (variërend tussen USD 18.775 en USD 1.469.104) - aan haar portefeuille toe. Eind juni had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 68​​ contractpartijen.​​ 

Gewicht vijf grootste leningen Capstone​​ 

Onderstaande grafiek toont het verloop over tijd van de vijf grootste financieringen van​​ de Capstone portefeuille. Deze leningen hadden eind juni 2019 een gewicht van in totaal 73%.​​