Toelichting Juni 2018

Rendement juni: +0,51%

Na aftrek van kosten resteerde een rendement van +0,51%. Dit was iets hoger dan het streefrendement van Trade Finance Handelsfonds van +0,50% per maand doordat de kosten van het afdekken van het dollarrisico iets lager uitvielen dan begroot.

Toename fondsvermogen Trade Finance Handelsfonds

Het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds steeg met een miljoen euro naar een niveau van €30,2 mln, per begin juli.

Toename strategie vermogen Capstone

Naast de stijging van het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds nam ook het strategievermogen van Capstone verder toe: voor het eerst sinds de start van de strategie in 2009 doorbrak Capstone de grens van US$200 mln. In maart 2017 werd nog de grens van US$100 mln. doorbroken.

Verder voegde Specialist Capstone vijf nieuwe contractpartijen (vier factoring en één handelsfinanciering) aan haar portefeuille toe. Eind juni had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 66 partijen.


Toename weging Top 5 leningen

Daarnaast nam het gewicht van de vijf grootste leningen van Capstone in juni met 4% toe naar een niveau van 70,5%. Dit ondanks de bovengenoemde sterke stijging van het strategie vermogen.


DCK

De oorzaak van de sterke stijging van de weging van top 5 leningen is zichtbaar in onderstaande grafiek: de DCK financiering nam in juni met bijna US$20 mln. toe naar een niveau van US$47,6 mln. Dit betekende dat Capstone 24% van het haar toevertrouwde vermogen had aangewend om debiteuren tegoeden van diverse DCK entiteiten aan te kopen (factoring financiering).


DCK uit Pittsburgh (Pennsylvania) ontwikkelt, beheert en bouwt wereldwijd vastgoedprojecten.

Met de financiering beoogt Capstone bij te dragen aan de verdere groei van de organisatie DCK.

DCK richt zich onder meer op de bouw van luxe resorts op de Caribische eilanden. Opdrachtgevers (hoteleigenaren) van deze projecten kampen periodiek met lage inkomsten (onder meer vanwege orkanen). Bij een aantal projecten heeft DCK hierdoor te maken met lange betalingstermijnen. DCK krijgt daardoor haar facturen met vertraging betaald. Daarnaast zijn marges krap. Dit alles leidt er toe dat DCK de eigen kosten soms moeilijk kon betalen. Om deze reden klopt DCK aan bij Capstone voor een snelle, op maat gesneden factoring financiering.

Voor elk project richt DCK een aparte onderneming op (ook wel een ‘Special Purpose Vehicle’ genoemd). In totaal heeft DCK enkele tientallen van dergelijke afzonderlijke ondernemingen waarvan Capstone er momenteel zeven financiert:

De in juni aangegane financieringen m.b.t. DCK Dick-Miramar en DCK St Thomas van respectievelijk US$3,6 mln. en US$1,7 mln. lopen volgens Capstone beiden uiterlijk eind september alweer af. Het gewicht van de DCK binnen de Capstone portefeuille zal daardoor naar verwachting weer snel afnemen.

Verder was van de DCK International financiering (van US$16,3 mln.) medio juli volgens Capstone alweer US$10 mln. afgelost.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Voor gedetailleerde informatie over het product verwijzen wij u naar het Prospectus van Da Vinci Retail en de Essentiële Beleggersinformatie van dit fonds.