Rendement juli: +0,50%

Na aftrek van kosten resteerde een rendement van +0,504%. Dit was iets hoger dan het streefrendement van Trade Finance Handelsfonds van +0,50% per maand doordat de kosten van het afdekken van het dollarrisico iets lager uitvielen dan begroot.

Toename fondsvermogen Trade Finance Handelsfonds

Het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds steeg met 0,3 miljoen euro naar een niveau van €30,5 mln, per begin augustus.

Nieuwe contractpartijen

Verder voegde Specialist Capstone vijf nieuwe contractpartijen (vier factoring en één handelsfinanciering) aan haar portefeuille toe. Eind juli had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 65 partijen.

Afname weging Top 5 leningen

Het gewicht van de vijf grootste leningen van Capstone nam in juli met 3,7% af naar een niveau van 70,5%.


Deze afname was voornamelijk het gevolg van een afname van de DCK financiering van US47,6 mln. naar US$40,8 mln.: