Rendement januari 2019: +0,50%

Trade Finance Handelsfonds noteerde in januari een rendement van +0,50%. Dit is gelijk aan het verwachte streefrendement. Het rendement viel hoger uit dan in december doordat in januari minder kosten hoefden te worden gemaakt voor het afdekken van het dollarrisico.

Lichte afname marktkosten afdekken dollarrisico

Onderstaande grafiek toont de afdekkosten op jaarbasis over de periode vanaf september 2004. Te zien is dat de kosten momenteel zo’n 3,16% op jaarbasis bedragen, iets lager dan de top van begin december van 3,43% op jaarbasis. Er lijkt zich dus een positieve trend te hebben ingezet, namelijk: hoe lager de kosten voor het afdekken van valutarisico hoe hoger het verwachte rendement voor beleggers in Trade Finance Handelsfonds.

Verdere toename fondsvermogen Trade Finance Handelsfonds

Het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds steeg per 1 februari met € 0,9 mln naar een niveau van €33,5 mln.

Naast de verdere stijging van het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds nam ook het strategievermogen van Capstone verder toe: per einde januari beschikte Capstone over US$215,8 mln aan strategievermogen. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de strategie in 2009.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in januari drie nieuwe contractpartijen –­ één handelsfinanciering (ter grootte van USD40.000) en twee factoring financieringen (ter grootte van USD162.853 en USD3.697.564) – aan haar portefeuille toe. Eind januari had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 70 contractpartijen.