Rendement februari 2019: +0,45%

Trade Finance Handelsfonds noteerde in februari een rendement van +0,45%. Dit rendement lag om een tweetal redenen onder het streefrendement van +0,50% per maand.

Ten eerste vielen de inkomsten lager uit vanwege het feit dat februari eenvoudigweg minder dagen kent dan een gemiddelde kalendermaand. Trade Finance Handelsfonds ontving van Capstone Capital Group en Capstone Credit in februari dus voor drie dagen minder gelden dan in januari.

Ten tweede waren de kosten van het afdekken van het dollarrisico in februari (ruim 3% op jaarbasis) nog steeds betrekkelijk hoog. Ter vergelijking: in februari 2017 en februari 2018 bedroegen de kosten van afdekken respectievelijk 1,92% en 2,71% op jaarbasis.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in februari tien nieuwe contractpartijen –¬ twee handelsfinanciering (ter grootte van USD6.085 en USD483.164) en acht factoring financieringen (variërend van USD825 tot USD1.157.406) – aan haar portefeuille toe. Eind februari had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 72 contractpartijen.

Verdere toename strategievermogen

Verder nam het vermogen dat Capstone tot haar beschikking heeft voor financieringen toe naar een bedrag van US$ 220.113.838, ongeveer US$ 5 mln. meer dan één maand eerder.

Top 5 leningen

Het gewicht van de top 5 financieringen van Capstone bedroeg einde februari 64%. Onderstaande grafiek toont het verloop van de vijf grootste leningen over tijd.