Rendement december 2018: +0,46%

Trade Finance Handelsfonds realiseerde in december een rendement van +0,46%, iets lager dan het verwachte streefrendement van +0,50%. De traditioneel hogere kosten van afdekken van de dollar in december drukten het resultaat.

Jaarrendement 2018: +6,10%

Ondanks het lager dan verwachte december rendement sloot Trade Finance Handelsfonds het gehele kalenderjaar 2018 af met een resultaat dat 0,10% hoger lag dan het begrootte rendement van +6,00%.

Hoge kosten afdekken dollarrisico in december

De Veste dekt valutarisico af via makelaar Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (NBWM). Directeur Joost Derks van NBWM geeft de volgende verklaring voor de hoge afdekkosten van december:

“Door de jaarlijks terugkerende vraag naar US-dollars over de jaarultimo loopt de rente op de US-dollars voor die periode normaliter fors op. De pricing van transacties die over de jaarultimo heen gaan, zoals de swaps die jullie afsluiten, worden hierdoor beïnvloed omdat de swapkoers het renteverschil tussen 2 valuta’s weergeeft uitgedrukt in een koersverschil (de swappunten). Over de jaarultimo loopt de USD rente verder op dan de EUR rente waardoor de swappunten hoger zijn dan normaal.”

De kosten van afdekken van het dollarrisico over de maand januari liggen gelukkig aanzienlijk lager dan de kosten in december. Verwacht wordt dat het rendement van januari in daarom ieder geval hoger zal zijn dan in de voorgaande maand.

Afname weging top 5 leningen

Het gewicht van de vijf grootste leningen van Capstone nam in december met 3,4% af naar een niveau van 71,2%. Deze afname was voornamelijk het gevolg van een afname de DCK financiering van US41,3 mln. naar US$37,2 mln.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in december twee nieuwe contractpartijen –­ één handelsfinanciering (ter grootte van USD 254.116) en één factoring financiering (ter grootte van USD 99.947) – aan haar portefeuille toe. Eind december had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 75 contractpartijen.