Rendement augustus: +0,52%

Het rendement van het Trade Finance Handelsfonds kwam in augustus uit op +0,52%. Dit was iets hoger dan het streefrendement van +0,50% per maand omdat de kosten van het afdekken van het dollarrisico iets lager uitvielen.

Sterke beweging euro dollar wisselkoers

Waar begin augustus nog US$1,1691 moest worden betaald voor één euro, kostte aan het einde van de handelsdag van 15 augustus één euro nog slechts US$1,1299 (ofwel een daling van 3,35%). In de tweede helft van augustus herstelde de euro zich grotendeels en eindigde de maand op 1,1601.

De oorzaak van de sterke beweging van de euro dollar wisselkoers lag in Turkije. Door een gebrek aan vertrouwen bij investeerders in de economische koers van president Erdogan daalde de Turkse lira sterk in waarde ten opzichte van de dollar. In het kielzog van de lira verloor vervolgens ook de euro aan waarde ten opzichte van de dollar doordat Europese banken veel investeringen en leningen hebben uitstaan in Turkije.

Door de sterke stijging van de dollar ontstond een debet stand op de valuta afdekpositie (short dollar) binnen Trade Finance Handelsfonds. De liquide middelen binnen Trade Finance Handelsfonds waren echter ruim voldoende om deze debet stand aan te zuiveren. Tegenover de debetstand stond een evenzo groot positief valuta resultaat op de dollar kredieten die Trade Finance Handelsfonds bij Capstone aanhoudt.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde elf nieuwe contractpartijen -­ allen handelsfinanciering – aan haar portefeuille toe. De nieuw verstrekte financieringen variëren in omvang. De kleinste lening die werd verschaft bedroeg US$ 43.000 en de grootste US$ 506.000. Eind augustus had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 70 contractpartijen.

Beperkte verandering in weging Top 5 leningen

Het gewicht van de vijf grootste leningen van Capstone bleef in augustus met 66,4% nagenoeg gelijk aan voorgaande maand (66,8%). Ook de individuele leningen in de Top 5 vertoonden een vergelijkbare grootte met de voorgaande maand. De Top 5 bestaat momenteel uit Baker’s Pride, DCK entiteiten, Level 8 Apparel, T-Environmental en Reliance.