Rendement april
Trade Finance Handelsfonds noteerde in april een netto resultaat van +0,57%. De lage kosten van het afdekken van de dollar zorgde ervoor dat het streefrendement van +0,50% ruimschoots werd overtroffen.

Onderstaande grafiek toont de afdekkosten op jaarbasis over de periode vanaf jan 2018. Te zien is dat de kosten momenteel zo’n 0,76% op jaarbasis bedragen, aanzienlijk lager dan de top van begin december 2018 van 3,4% op jaarbasis.

Baker’s Pride en Krispy Kreme
De grootste contractpartij van Capstone is Baker’s Pride. Deze fabrikant van cakes, donuts en andere bakproducten is recent een samenwerking aangegaan met Krispy Kreme.

Krispy Kreme is eveneens actief in de voedselindustrie en internationaal bekend om zijn geglazuurde donuts. De omzet van dit bedrijf bedroeg in 2019 ca $880 miljoen. Het bedrijf is eigendom van JAB Holding, tevens eigenaar van de in ons land overbekende Douwe Egberts.

Door de almaar toenemende vraag naar donuts, o.a. vanuit de Amerikaanse winkelketen Walmart, zijn partijen overeen gekomen om de bestaande productiecapaciteit bij Baker’s Pride drastisch uit te breiden.

In eerste instantie geldt het contract voor een periode van 5 maanden (t/m augustus 2020), maar de intentie gaat verder. Gedurende die periode gaan de partijen met elkaar in onderhandeling over een verlenging van dit contract, dan wel een overname van de donutproductie van Baker’s Pride door Krispy Kreme.

Al met al een goede ontwikkeling voor Baker’s Pride en Capstone, die verwacht dat de samenwerking op termijn zal leiden tot een afbouw van de uitstaande financiering.

Nieuwe contractpartijen
Specialist Capstone voegde in april drie nieuwe contractpartijen – één handelsfinanciering (ter grootte van USD 307.073) en twee factoring (van USD 10.292 en USD 53.940) – aan haar portefeuille toe. Eind april had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 56 bedrijven.

De vijf grootste contractpartijen in de portefeuille van Capstone vertegenwoordigden eind april een bedrag van US$173,9 mln, ofwel zo’n 73% van de Capstone portefeuille.