Rendement april: +0,46%

Trade Finance Handelsfonds noteerde in april een rendement van +0,46%. De onverwacht hoge kosten van afdekken van de dollar drukten het resultaat.

Vanaf 1 mei zal het percentage van het fondsvermogen dat bij Capstone wordt belegd successievelijk worden verhoogd, teneinde de hoge kosten van het afdekken van het dollarrisico beter te kunnen compenseren.

Toename fondsvermogen Trade Finance Handelsfonds

Het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds steeg met €0,4 mln. naar een niveau van €34,3 mln., per begin mei.

Toename strategie vermogen Capstone

Naast de stijging van het fondsvermogen van Trade Finance Handelsfonds nam ook het strategievermogen van Capstone verder toe: per einde april beschikte Capstone over US$227 mln. aan strategievermogen. Dit is het hoogste niveau sinds de start van de strategie in 2009.

Nieuwe contractpartijen

Specialist Capstone voegde in april twee nieuwe contractpartijen –¬ één handelsfinanciering (ter grootte van USD24.235) en één factoring financiering (ter grootte van USD42.849) – aan haar portefeuille toe. Eind april had Capstone financieringen uitstaan bij in totaal 66 contractpartijen.