Capstone financiert momenteel zo’n 72 contractpartijen. Een voorname financiering in de Capstone portefeuille betreft momenteel de film ‘The Banker’.

Financiering en onderpand

Het totale budget van de film bedraagt US$18 mln. Daarvan financiert Capstone ongeveer US$15 mln tegen een rentepercentage van 18% op jaarbasis. Daarbij heeft Capstone het eerste pandrecht op de verkoopopbrengsten en het intellectueel eigendom van de film. Eén andere partij financiert de overige US$3 mln.

The Banker

Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van twee Afro-Amerikaanse ondernemers, Bernard Garret en Joe Morris, de raciale beperkingen van de jaren vijftig proberen te omzeilen. Hiervoor rekruteren zij een blanke man uit de arbeidersklasse, Matt Steiner, en leiden hem op tot hoofd van hun zakenimperium. Voor de buitenwereld nemen Garret en Morris de rol in van conciërge en chauffeur.

Uiteindelijk worden zij één van de rijkste Afro-Amerikanen in de VS eind jaren vijftig/begin jaren zestig. Van het verdiende vermogen kopen zij twee Texaanse banken. Vanaf dat moment beginnen de problemen en ontvouwt zich een drama.

George Nolfi is de regisseur van de film. De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Nicholas Hoult en Nia Long.


Samuel L. Jackson


Anthony Mackie

Release datum

Verwacht wordt dat The Banker vanaf omstreeks september 2019 in de bioscoop te zien zal zijn. Vanaf dat moment zullen dus inkomsten worden gegenereerd.

Collectie van inkomsten

Freeway CAM BV uit Amsterdam fungeert als escrow agent. Dit houdt in dat zij alle verkoopopbrengsten van de film wereldwijd int. Nadat verkoopkosten en de kosten van Freeway zijn betaald is Capstone, als Senior Creditor, de eerstvolgende die gelden ontvangt voor de aflossing van de hoofdsom en betaling van de rente.

Later in het schema worden de aandeelhouders betaald, waaronder eventueel het persoonlijke belang van de filmacteurs.

Risico van niet opleveren

Om het risico van het niet opleveren van de film te beperken is een overeenkomst afgesloten met Film Finance Inc. Deze partij wordt ook wel de ‘Completion Guarantor’ genoemd. Dit houdt in dat Film Finance, indien nodig, extra middelen ter beschikking stelt om de filmproductie af te ronden.

Wanneer de film desondanks niet opgeleverd kan worden retourneert Film Finance de hoofdsom van de financiering (zonder rente) aan Capstone. Voor deze verplichting aan Capstone heeft Film Finance zich verzekerd. Achter deze verzekering steekt een herverzekeringssyndicaat. Capstone beoordeelt jaarlijks de kredietwaardigheid van deze verzekering en syndicaat.