DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Statistieken Hedge Fund Sector

Onderstaande Grafiek en Tabel zetten de HFRI Fund Weighted Composite Index af tegen de S&P500 Total Return index en de BofA Merrill Lynch US Corporate Master Index. Deze indices vertegenwoordigen de categorieën hedge funds, aandelen en obligaties. De HFRI Fund Weighted Composite Index is de langstlopende hedge fund index. De index is begin 1990 gestart en is gebaseerd op gelijkgewogen netto rendementen van meer dan 2000 hedge funds wereldwijd. Al deze hedge funds rapporteren maandkoersen, hebben een fondsvermogen van minimaal USD50 mln en hebben een track record van 12 maanden of langer. De S&P500 TR index gaat uit van herbelegging van dividenden en de BofA ML US CM Index is samengesteld uit bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Alle indices noteren in USD.

Achtergrondinformatie en andere statistieken vindt u in dit artikel,

Onderstaande Tabel geeft het gemiddelde rendement, volatiliteit en Sharpe ratio van de drie indices weer.