DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Naam beleggingsfonds (vanaf €10.000)
Trade Finance Handelsfonds (zie rekenmodules) *

April
+0,57%

2020
+2,15%

Koers (€)
100,00

* Ook geschikt voor opbouw lijfrentekapitaal.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.