DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Rekenmodule Opbouw Vrij Vermogen

Eén van de fondsen van Da Vinci Retail, Trade Finance Handelsfonds, kent een verwacht rendement van 6% per jaar.

Onderstaande rekenmodule is ontwikkeld om u een beeld te geven van de vermogensgroei die u bij De Veste kunt realiseren. U vult uw horizon in en het bedrag waar u mee deel wenst te nemen. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u vervolgstortingen wenst te doen. U kunt dan aangeven welk bedrag en met welke frequentie u eventueel bij wenst te storten. De grafiek geeft aan hoe uw vermogen de komende jaren kan groeien. Hierbij wordt uitgegaan van de percentages zoals die hierboven worden genoemd.

Let op: de genoemde bedragen en rendementen zijn gebaseerd op verwachtingen en in het verleden behaalde resultaten. Dit biedt geen enkele garantie voor toekomstige resultaten.

Heeft u vragen over de strategie van dit fonds? Neem dan contact met ons op, we informeren u graag.