DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Rekenmodule Unit Linked Direct Ingaande Lijfrente

U besluit om het opgebouwde lijfrentekapitaal tot uitkering te laten komen. Dit ‘uitkeringstraject’ kan De Veste voor u verzorgen. Uw lijfrentekapitaal wordt dan geïnvesteerd in Klasse C participaties van het Trade Finance Handelsfonds. Deze participaties geven een verwacht netto jaarrendement van 6%. Per kwartaal worden er een aantal participaties verkocht. De waarde hiervan wordt door de bewaarder op uw bankrekening overgemaakt.

Deze rekenmodule is ontwikkeld om u een beeld te geven welke toegevoegde waarde dit product voor u kan bieden ten aanzien van een uitkering via een verzekeringsmaatschappij*. Onderstaand vult u het bedrag in dat uitgekeerd dient te worden en geeft u aan gedurende welke periode u het kapitaal laat uitkeren. Deze periode is minimaal 5 en maximaal 20 jaar.

Heeft u vragen over de strategie van dit fonds? Neem dan contact met ons op, we informeren u graag.