De Veste B.V. waardeert en respecteert de privacy van onze klanten en zakelijke relaties. We streven ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die De Veste verwerkt in verband met de diensten die wij aan onze klanten leveren. De Veste zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

Het Privacy Statement beschrijft hoe De Veste (als een verwerkingsverantwoordelijke) uw persoonsgegevens gebruikt in de bedrijfsvoering. Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden die in deze Privacy Statement worden genoemd of die wettelijk zijn toegestaan.

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten staan beschreven in ons Privacy Statement. Neem contact op met ons als u gebruik wilt maken van een van deze rechten genoemd in het Privacy Statement als download op deze pagina.

In het Privacy Statement gebruiken we een aantal termen die een specifieke betekenis hebben onder de geldende privacyregels (zoals ‘persoonsgegevens’ of ‘verwerkingsverantwoordelijke’). Hoofdstuk 4 van het Privacy Statement bevat een overzicht van deze gedefinieerde termen.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons als u vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door De Veste.

Privacy Statement De Veste B.V.