Voor gebruik van de onderstaande rekenmodule verzoeken wij u naam, e-mail en telefoonnr. in te vullen.* Deze Unit Linked Direct Ingaande Lijfrente is gebaseerd op een beleggingsfonds. De waarden van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees het Essentiële-informatiedocument, Essentiële Beleggersinformatie, Prospectus, Addendum en Reglement Lijfrentebeleggen. De daarin gemelde risico’s kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling van de hoogte van de periodieke uitkering en deze zelfs volledig doen beëindigen. Deze documenten zijn op te vragen bij De Veste of terug te vinden in ons Documentatiecentrum.

In de verwachte uitkering uit het Trade Finance Handelsfonds zijn de kosten van een loonstrook niet inbegrepen. Omdat er sprake is van kwartaaluitkeringen zijn er vier loonstroken per jaar. De kosten hiervan worden in mindering gebracht op de uitbetaling.