Voor gebruik van de onderstaande rekenmodule verzoeken wij u naam, e-mail en telefoonnr. in te vullen.


Ja Nee


De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie. Voor gedetailleerde informatie over het product verwijzen wij u naar het Prospectus van Da Vinci Retail. In de berekening is uitgegaan van herbelegging van het verwachte rendement van 1,5% per kwartaal. Daarbij is, conform de praktijk, ervan uitgegaan dat uw verwachte kwartaaluitkering één maand na het verstrijken van een kalenderkwartaal kan worden herbelegd. Verder wordt ervan uitgegaan dat uw initiële storting plaatsvindt aan het begin van een kalenderkwartaal (in de praktijk kunt u echter per begin van elke kalendermaand investeren).