Eind april had Capstone financieringen uitstaan bij 66 contractpartijen. Eén daarvan is Being Beautiful Foundation (‘BBF’, website) uit North Wales (Philadelphia), opgericht door Valerie Crabbe.

Organisatie

Als non-profit organisatie probeert BBF een stabiele, veilige en toegewijde thuissituatie te creëren voor jongeren die in het verleden in veel wisselende pleeggezinnen zijn ondergebracht. Naast basisbehoeften als eten en kleding zorgt BBF ook voor de nodige therapeutische ondersteuning. BBF zorgt ervoor dat in elk huishouden maximaal zes kinderen worden opgenomen. Het uiteindelijke doel is de jongeren te plaatsen in een liefdevol adoptiegezin of te herenigen met hun biologische ouders.

Voorfinanciering door Capstone

Ter financiering van haar activiteiten ontvangt BBF subsidie van de stad Philadelphia. Gezien de lange betalingstermijn van de overheid heeft BBF bij Capstone aangeklopt voor factoring financiering. Capstone bevoorschot zo’n 80% van de openstaande facturen aan BBF. Op deze manier verkrijgt BBF tijdig middelen om op elk gewenste moment de nodige zorg aan pleegkinderen te kunnen verlenen. Capstone int de facturen bij de stad Philadelphia en boekt vervolgens de opbrengst, na aftrek van de bevoorschotting en rentevergoeding, door naar BBF.

Beperking kredietrisico

Door niet de gehele waarde van de openstaande facturen voor te financieren, houdt Capstone voldoende marge om de eigen rentevergoeding te kunnen verrekenen. Verder monitort Capstone, ter beoordeling van de kredietwaardigheid, het budget en betalingsgeschiedenis van de stad Philadelphia.

Uitbreiding

Recent heeft BBF haar aanbod uitgebreid met een woning voor meisjes. Daarnaast zijn er plannen om later dit jaar een nieuwe woonomgeving voor jongens te creëren. Door de toename van het aantal pleegkinderen kan BBF aanspraak maken op meer subsidie. Hierdoor kan Capstone aanvullende factoring financiering verschaffen aan BBF.