Het jaar 2018 loopt langzamerhand ten einde en daarmee is het weer zover!

Traditiegetrouw biedt De Veste u weer de mogelijkheid om uw deelname in het Trade Finance Handelsfonds uit te breiden tegen een sterk gereduceerd tarief.

Allereerst worden de toetredingskosten gehalveerd tot slechts 1%.

Daarnaast komen de administratiekosten volledig te vervallen.

Deze actie geldt uitsluitend voor deelname per 1 december a.s., hetgeen betekent dat uw storting uiterlijk op 28 november op de rekening van het fonds bijgeschreven moet zijn.

Wilt u gebruik maken van deze aanbieding, laat het ons dan weten. Wij sturen u een volledig ingevuld bijstortingsformulier toe dat door u alleen ondertekend en teruggestuurd hoeft te worden.

Deelnemers in de bankspaar-/lijfrenteregeling van het fonds maken wij erop attent dat u mogelijk ook dit jaar weer gebruik kunt maken van uw fiscale ruimte om uw deelname uit te breiden.

Het is dan wel zaak dat uw storting vóór eind december op de rekening van het Trade Finance Handelsfonds is bijgeschreven.