NIEUWSBRIEF

Datum: 11april 2023

Betreft: Uw belegging in het Trade Finance Handelsfonds

Geachte participant,

Het zal u niet verbazen dat dit de laatste nieuwsbrief is die u van De Veste ontvangt. Immers,tijdens het Webinarvan 7 maart 2023 hebben we u geïnformeerd over de organisatie van het Trade Finance Handelsfonds, het geplande terugtreden van De Veste als beheerder van het fonds, het terugtreden van De Veste als bestuurder van de Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen en de benoeming van een vereffenaar.

Tijdens het Webinarheeft u ook kennis kunnen maken met de heer Padberg als beoogd vereffenaar en toekomstig bestuurder van de Stichting. Inmiddels zijn we een fase verder. De rechtbank te Amsterdam heeft op 6 april 2023 de heer Padberg per die datum benoemd tot vereffenaar van het Trade Finance Handelsfonds. De benoeming geldt voor een termijn van drie jaar en kan zonodig worden verlengd. De benoeming betekent dat De Veste per 6 april 2023 zijn functie van beheerder van het fonds heeft beëindigd.

De participantenadministratie, welke De Veste voor haar rekening nam, zal worden overgenomen door CONFIDON Breda B.V.(www.confidon.nl). Te zijner tijd zal eenieder daarover nader worden geïnformeerd.Ook heeft de rechtbank met instemming kennisgenomen van het voornemende heer Padberg en zijn collega de heerDe Witte benoemen tot directie van de Stichting Juridisch Eigendom De Veste Beleggingsfondsen. De benoeming is ingegaan op 7 april 2023onder gelijktijdig terugtreden van De Veste als zodanig.

Hiermee is de directe betrokkenheid van De Veste bij het fonds na eenlangjarig periodetot een niet gedacht einde gekomen. Uiteraard zullen we onze opvolgers daar waar nodig behulpzaam zijn bij de wisseling van de wacht.De vereffenaar zal op korte termijn met nadere berichtgeving en informatie bij u terugkomen.Tot slot wordt opgemerkt dat de jaarrekening 2022 van het fonds, zonder accountantsverklaring, is opgenomen op de website van De Veste.

Met vriendelijke groet,

Directie De Veste B.V