DE VESTE - Liesboslaan 57a 4813 EB BREDA - Nederland - Telefoon: +31 (0)76 523 66 00 - Email: info@deveste.net

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:

– CORONA UPDATES

– De Veste is voornemens haar beheeractiviteiten te beëindigen. Voor de overdracht van het beheer van het Trade Finance Handelsfonds is een overeenkomst gesloten met een Nederlandse fondsbeheerder. Totdat de overdracht is geëffectueerd neemt De Veste geen nieuwe participanten aan. Ook bijstorten door zittende participanten is thans niet mogelijk.

Wij wijzen er op dat dit niets te maken heeft met de belegging in of de relatie met Capstone. Zodra stortingen weer geaccepteerd kunnen worden, zult u daarover worden geïnformeerd.