Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

– Sinds 1 juni 2021 houdt De Veste geen kantoor meer in Breda en werkt het personeel uitsluitend van huis uit.
Er is dus geen vestigingsadres meer maar uitsluitend nog een POSTADRES: Antwerpsestraat 62, 4645 BK Putte.
Met de verhuizing zijn dan ook de oude telefoonnummers komen te vervallen.

Sinds de verhuizing is De Veste uitsluitend per email bereikbaar.

– Capstone blijft alles in het werk stellen om vertragingen in de terugbetaling van uitstaande leningen op te heffen. Tot op heden slaagt zij daar mondjesmaat in, hetgeen de liquiditeitspositie van Capstone verder onder druk zet. Dit beperkt ook de mogelijkheid om aan de verzoeken van het Trade Finance Handelsfonds tot terugbetaling te voldoen. Als gevolg daarvan kan het fonds nu niet aan de ingelegde verkoopverzoeken voldoen en daarom heeft De Veste als beheerder, in het belang van alle participanten, moeten besluiten per 30 mei 2020 de inkoop op te schorten conform artikel 12 lid 4 van de fondsvoorwaarden. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

– Verwijzingen naar 1) documenten inzake W&O Obligatie Plus Fonds (o.a. het Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie) en 2) de communicatie inzake uw belegging in Trade Finance Handelsfonds vanaf 24 december 2019 (inclusief het webinar van 11 september) kunt u hier vinden.

-In de nieuwsbrief van 4 juli 2022 kwam de uitspraak van de Rechtbank aan de orde, waarin de AFM in het gelijk werd gesteld. In de nieuwsbrief van 25 augustus 2022 werd vermeld dat De Veste besloten heeft om niet in hoger beroep te gaan. Aangezien het besluit daarmee definitief is geworden, heeft de AFM, conform de bepalingen uit de Wft, besloten de intrekking van de vergunning van De Veste openbaar te maken.