Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

– Capstone blijft alles in het werk stellen om vertragingen in de terugbetaling van uitstaande leningen op te heffen. Tot op heden slaagt zij daar mondjesmaat in, hetgeen de liquiditeitspositie van Capstone verder onder druk zet. Dit beperkt ook de mogelijkheid om aan de verzoeken van het Trade Finance Handelsfonds tot terugbetaling te voldoen. Als gevolg daarvan kan het fonds nu niet aan de ingelegde verkoopverzoeken voldoen en daarom heeft De Veste als beheerder, in het belang van alle participanten, moeten besluiten per 30 mei 2020 de inkoop op te schorten conform artikel 12 lid 4 van de fondsvoorwaarden. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

– Verwijzingen naar 1) documenten inzake W&O Obligatie Plus Fonds (o.a. het Prospectus en Essentiële Beleggersinformatie) en 2) de communicatie inzake uw belegging in Trade Finance Handelsfonds vanaf 24 december 2019 (inclusief het webinar van 11 september) kunt u hier vinden.